3 - jaarlijkse verkiezingen VOSOG

Oproep: kandidaatstelling verkiezingen Bestuur VOSOG 2022 

 

Wanneer?

Tijdens de trefdag op 16 oktober 2022 in het Kasteel van Bouchout op het domein van Plantentuin Meise.

 

Waarom?

Vosog vzw (her)kiest zijn bestuur om de 3 jaar. Hierdoor krijgt de organisatie de kans om een nieuwe dynamiek te creëren en vernieuwd beleid te kunnen voeren zonder een té vlug verloop binnen zijn eigen structuren. VOSOG vzw is op zoek naar gemotiveerde mensen die willen meebouwen aan een sterke scoutsorganisatie voor volwassenen. 

Daarnaast hebben enkel huidige bestuurders aangegeven een einde te breien aan hun lange dienstjaren voor de organisatie. Ze staan met veel plezier hun plaatsje af aan de jongere generaties en blijven uiteraard paraat om assistentie en hulp te bieden bij een nieuwe ploeg indien gewenst.

 

Wie zoeken we? 

Mensen van alle leeftijden en categorieën. VOSOG moet een weerspiegeling zijn van de samenleving. Een diverse samenstelling zorgt voor een breder gedragen beleid.

Voornamelijk mensen die een (nieuwe) liefde voor scouting hebben en die de organisatie via een gedrevenheid, mee wil ondersteunen en begeleiden doorheen hun beslissingen en beleid. Heb je een voorkennis van strategie en besturen, boekhouding of voel je goed aan wat volwassen scouts zoeken in een organisatie? Dat is zeker en vast een handig pluspunt, maar dus geen vereiste! 

 

Wie kan zich kandidaat stellen?

Ieder lid (18+) van VOSOG kan zich kandidaat stellen.

 

Hoe kandidaat stellen?

Je kan vanaf nu tot ten laatste 10 augustus 2022 jouw kandidatuur doorsturen naar info@vosog.be of naar voorzitter ‘Guido Van Dam’ guido.van.dam@telenet.be

 

Eind van dit jaar vinden de driejaarlijkse bestuursverkiezingen plaats! Alle VOSOG-leden worden uitgenodigd hieraan deel te nemen, maar kunnen zich ook kandidaat stellen om deel uit te maken van het Landelijk of Provinciaal bestuur.

 

De Landelijke verkiezing vindt plaats tijdens de Trefdag van 16 oktober 2022, welke doorgaat in het Kasteel van Bouchout in de Plantentuin van Meise. Meer info over de trefdag vindt u in deze en volgende editie van ons ledenblad Kontakt.

 

De kandidatuur wordt ingediend op het Landelijk secretariaat of dat van uw Provincie, ter attentie van de Voorzitter.

De datum van de provinciale verkiezing is voor:

Antwerpen woensdag 5 oktober 2022

Limburg vrijdag 7 oktober 2022

West-Vlaanderen zaterdag 15 oktober 2022

 

Voor Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant wordt de datum later meegedeeld.

 

Het nieuwe bestuursmandaat gaat in op 1 januari 2023 voor een periode van 3 jaar voor het Landelijk bestuur en uitzonderlijk en éénmalig voor slechts 2 jaar voor de Provinciale besturen.

 

Deze afwijking werd toegestaan door de Algemene Vergadering, teneinde de provinciale en de landelijke verkiezingen in de toekomt niet meer in hetzelfde jaar te laten plaatsvinden.

Download
Infosessies bestuur (toelichting).pptx
Microsoft Power Point presentatie 5.3 MBVolmacht

Wie van een kern kan stemmen ?

Enkel de kernleden die kernafgevaardigde landelijke raad zijn; (voor landelijke verkiezingen)

Enkel de kernleden die kernafgevaardigde provinciale raad zijn, (voor provinciale verkiezingen)

kunnen een stem uitbrengen.

 

Het nodige quorum bedraagt 25% van de stemgerechtigden die aanwezig of vertegenwoordigd zijn om geldig te kunnen kiezen. Indien je zelf niet aanwezig kan zijn kan je een volmacht geven via onderstaand formulier.

 

*Let op! Niemand kan meer dan 1 volmacht hebben.

 

Download
VOLMACHT landelijke verkiezingen - Blanc
Adobe Acrobat document 51.0 KB
Download
VOLMACHT provinciale verkiezingen - Blan
Adobe Acrobat document 50.9 KB