Missie

Waarom en voor wie bestaan we? 

Onze drijfveer is: “Eens scouting, altijd scouting”.

 

Als dé vereniging voor volwassen scouts en gidsen (VOSOG vzw), verbinden we in Vlaanderen iedereen die als volwassene scout en/of gids is en wil zijn!  We zijn een koepelorganisatie van momenteel 90 kernen en  4000 leden die lokaal mee de wortels van scouting verspreiden. We koesteren een diepgewortelde visie op de waarde van scouting en de voortdurende betekenis ervan in het leven van volwassenen, ongeacht hun leeftijd of achtergrond. “Wij beschouwen scouting niet enkel als een goede jeugdbeweging, maar als een levensstijl die een leven lang meegaat.” In onze organisatie zien we onszelf daarom als volwassenen, die scouting  willen blijven beleven, want scouting stopt niet als je volwassen bent, het is een manier waarop je in het leven staat.

 

Onze missie is gebaseerd op ons verlangen om voortdurend bij te dragen aan een betere wereld, geïnspireerd door de kernwaarden en vaardigheden die we hebben verworven tijdens onze scoutstijd als jongere. Engagement, dienstbaarheid, zelfwerkzaamheid, medebeheer en ploegwerk zijn geen loze begrippen voor ons, maar vormen de fundamenten van ons denken, handelen en zijn. Wij zien het als onze roeping om deze waarden en vaardigheden (basispijlers) door te geven aan de volgende generatie. We willen hierdoor permanent de evoluerende scoutscultuur mee helpen creëren, bewaren en doorgeven aan onze (nieuwe) leden en aan de bredere samenleving.

 

Dicht bij deze waarden en vaardigheden blijvend, komen we tot volgende ‘basispijlers’:

 

• Ploegwerk en medebeheer: Verbinden

• Dienst en engagement: Dienst betonen

• Zelfwerkzaamheid: Vormen

 

 

Deze ‘basispijlers’ vormen de fundamentele basis van onze visie en strategische doelen.

 

Visie

Waar staan we voor?

Waar geloven we in en streven we naar? 

Beeld/Droom van de toekomst? 

 

 

 VOSOG is een organisatie waar je als volwassene, ongeacht je leeftijd of achtergrond, terecht kan om scouting levendig te blijven uitdragen.. Binnen VOSOG zijn we er van overtuigd dat je nooit te oud bent om scout of gids te zijn of te worden. Om zo een waardevolle bijdrage te geven aan de mensen rondom ons én aan de samenleving. Door niet enkel aan de zijlijn te staan, maar ook door actief en kritisch deel uit te maken van de samenleving. Via zinvolle ontmoetingen, inzet en activiteiten, delen we elkaars interesses voor scouting en zijn waarden en gaan hierdoor in interactie met onze omgeving.

 

We zien voor onszelf drie grote opdrachten:

Als eerste geloven we sterk in de kracht van verenigen of ‘verbinden’. We zetten in op het maken en versterken van de onderlinge band tussen scouts en gidsen via een blijvende scoutsbeleving. We maken hierbij ook cultuur via het organiseren van gedeelde momenten. We staan open voor iedereen die het scoutsverhaal of -methode wil leren kennen en mee uitdragen. Samen bouwen aan een inclusieve en diverse scoutsfamilie zowel lokaal en (inter)nationaal. We behouden ook de verbondenheid door het ‘bewaren van’ en ‘vertellen over’ de geschiedenis van de evoluerende scoutscultuur.

 

Als tweede doel, stimuleren we inzet via ‘dienstbetoon’ om actie te ondernemen. We inspireren en motiveren individuen en groepen om in actie te komen en zich in te zetten in hun eigen omgeving voor een betere wereld voor mens, dier en natuur. Ook de hulp binnen de scoutsgemeenschap wordt sterk gestimuleerd. We ondersteunen lokale kernen om actief betrokken te zijn bij initiatieven en projecten die bijdragen aan het helpen van eigen lokale scouts & gidsen-groepen. Als landelijke organisatie zijn we toegewijd aan het helpen van mensen en organisaties die het nodig hebben. 

 

Als laatste geloven we in ‘vormen’. Via “levenslang leren door te doen” bieden we een solide basis voor groei en ontwikkeling. VOSOG zien we als een netwerk en een platform waar we kennis en ervaring creëren en delen. Via vormingactiviteiten gaan we het coöperatief leren stimuleren. Dit door op de verschillende niveaus binnen en buiten onze vereniging samen leerprocessen en leeromgevingen te creëren waar er ongedwongen geleerd kan worden. Hierdoor beogen we om onze scoutscultuur door te geven en te borgen bij onze leden en de samenleving.