Wat is VOSOG vzw

Wie we zijn

VOSOG vzw is een organisatie die alle mensen wil verenigen die de Scouts, de natuur, waarden van scouting of een combinatie van deze een warm hart toedraagt. We hebben bijna 100 afdelingen of kernen over heel Vlaanderen. Je kan er altijd bij, ook al heb je vroeger niet in de scouts gezeten. We willen je graag laten kennis maken met alles wat met scouting te maken heeft. 

 

Interesse gekregen in onze werking? Neem contact op men ons of neem een kijkje bij ons stappenplan voor nieuwe afdelingen. 

Geschiedenis

VOSOG vzw is een vrijwilligersorganisatie die sinds 1973 actief afdelingen groepeert over Vlaanderen en Brussel en deze ondersteunt door het aanbieden van thema- activiteiten en door het coördineren van grote acties. VOSOG vzw is ook internationaal actief via de wereldorganisatie van Oud-Scouts Oud- Gidsen ISGF (International Scout and Guide Fellowship).

    VOSOG vzw brengt de vrijwilligers van de lokale besturen samen en begeleidt ze naar kwalitatieve afdelingsbesturen door vormingen aan te reiken en overlegmomenten te organiseren. VOSOG vzw werkt ondermeer samen met bestaande jeugdgroepen van Scouts & Gidsen Vlaanderen door ze logistieke en financiële ondersteuning te geven.

Het merendeel van onze activiteiten staat ten dienste van anderen en/of derden waarbij de goede daad gedachte nog steeds een voorname rol speelt.

    VOSOG vzw richt zich niet alleen tot Oud-Scouts en Oud-Gidsen maar ook tot iedereen die de scoutswaarden onderschrijft. Zo zet VOSOG vzw zich in om de scoutswaarden levendig te houden en uit te dragen.

Scouting is een filosofie, een discipline, een levenshouding. Scouting is ook een ideologie en leerproces om op basis van verlangen en streven er voor te zorgen dat mensen zich kunnen ontplooien, zichzelf kunnen loslaten, en zich inzetten voor anderen, dit alles met respect voor de natuur. 

 

Scouting is gebaseerd op de basispeilers “ zelfwerkzaamheid, engagement, medebeheer, ploegwerk en dienst.”

Hoe we zijn georganiseerd

VOSOG vzw wil zo dicht mogelijk bij zijn lokale afdelingen staan. Daarom werken we met een provinciale raad die opgemaakt is uit de verzameling van alle afdelingen in een provincie. Die worden aangestuurd door de provinciale besturen. Een voorzitter, secretaris, penningmeester en raadsleden besturen de provincie en helpen waar nodig. Ze organiseren ook leuke activiteiten om het leven in de provincie te houden. Vanuit deze besturen wordt de algemene vergadering samengesteld om de beslissingen op nationaal niveau nemen. Hieruit worden ook de leden van de Raad van Bestuur gekozen die de dagelijkse leiding van de organisatie voor hun rekening nemen.

Een keer op een jaar komt de Landelijke raad samen een tweede keer wordt er een nationale trefdag georganiseerd. De landelijke raad is open voor alle afdelingen. Zij kiezen een afgevaardigde uit hun leden en geven deze op in de ledenadministratie.