Verenigen

Als oud-scouts en oud-gidsenbeweging hebben we een sterke visie op het belang van scouting en de rol die het kan spelen in het leven van mensen, ongeacht hun leeftijd. We geloven dat scouting niet alleen een jeugdbeweging is, maar ook een manier van leven die een leven lang meegaat.

 

Onze visie is om ons als VOSOG vzw of als oud-scout en oud-gids blijvend in te zetten voor een betere samenleving of wereld en daarbij geïnspireerd door de waarden en vaardigheden, lees de basispijlers van scouting (engagement, dienst zelfwerkzaamheid, medebeheer, en ploegwerk), die we hebben geleerd tijdens onze tijd bij de scouts en gidsen. We willen deze waarden en vaardigheden doorgeven aan de volgende generatie en de bredere gemeenschap.

 

Als oud-scouts en oud-gidsen geloven we in de kracht van samenwerking of ‘verenigen’ en willen we ons ‘dienstbaar’ inzetten voor projecten die bijdragen aan de maatschappij. We willen actief betrokken zijn bij de ontwikkeling of ‘vorming‘ van onze (scouts)gemeenschap en als VOSOG vzw willen we bijkomend zorgen voor een goede ‘dienstverlening’ aan onze lokale werkingen van kernen of stammen.

 

Door deze (in)directe ondersteuning en het netwerk van (oud-)scouts en (oud-)gidsen kunnen we kennis en ervaringen delen en samenwerken aan projecten die van belang zijn voor de toekomst van onze kernen, stammen, scouts- en gidsengroepen en (scouts)gemeenschap.

 

Het nieuwe landelijke bestuur heeft zijn toekomstvisie voor de komende 3 jaar of kortweg, het beleidsplan, geënt op bovenstaande leidende gedachten, invalshoeken of visies.

 

Dit plan met als het 3-jarenthema “Respect voor het verleden, blik op de toekomst.”, werd zowel op de ‘Landelijke Raad’ als op de ‘Algemene Vergadering’ van maart ’23 positief en quasi unaniem goedgekeurd.

 

We zijn ervan overtuigd dat VOSOG vzw, via dit beleidsplan en zijn actiepunten kan blijven bijdragen aan het bouwen van een betere samenleving en wereld door krachtig  in te zetten op ‘verenigen’ en ‘verbinden’, ‘dienstbetoon en dienstverlening’ en ‘vorming’, naast het kritische evalueren van eigen werking op vlak van missie & visie, structuur, samenwerkingen en beeldvorming.

 

We willen het feestjaar 2023, waarin we 50 jaar VOSOG vieren, gebruiken als vertrekpunt van VOSOG 2.0. Met als doel al het goede van het verleden te borgen en tegelijkertijd toekomstgericht te zijn met onze werking.

 

Hoe we die toekomst zien of wat de concrete actiepunten zijn, kan je hier vinden in de powerpoint.

 

Alvast veel leesplezier gewenst

Het landelijke bestuur en stafmedewerker

Baribal, Francis, Hoppie, Secretarisvogel en Michiel