Eind van dit jaar vinden de driejaarlijkse bestuursverkiezingen plaats! Alle VOSOG-leden worden uitgenodigd hieraan deel te nemen, maar kunnen zich ook kandidaat stellen om deel uit te maken van het Landelijk of Provinciaal bestuur.

 

De Landelijke verkiezing vindt plaats tijdens de Trefdag van 16 oktober 2022, welke doorgaat in het Kasteel van Bouchout in de Plantentuin van Meise. Meer info over de trefdag vindt u in deze en volgende editie van ons ledenblad Kontakt.

 

De+op het Landelijk secretariaat of dat van uw Provincie, ter attentie van de Voorzitter.

De datum van de provinciale verkiezing is voor:

Antwerpen woensdag 5 oktober 2022

Limburg vrijdag 7 oktober 2022

West-Vlaanderen zaterdag 15 oktober 2022

 

Voor Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant wordt de datum later meegedeeld.

 

Het nieuwe bestuursmandaat gaat in op 1 januari 2023 voor een periode van 3 jaar voor het Landelijk bestuur en uitzonderlijk en éénmalig voor slechts 2 jaar voor de Provinciale besturen.

 

Deze afwijking werd toegestaan door de Algemene Vergadering, teneinde de provinciale en de landelijke verkiezingen in de toekomt niet meer in hetzelfde jaar te laten plaatsvinden.