Trefdag Poperinge

 

 TREFDAG

West-Vlaanderen 17 maart 2019

Talbot house, Hopmuseum

en

Landelijke raad 

Duinkerkestraat 37, 8970 Poperinge

 

Parkeergelegenheid in de Hondstraat op loopafstand

 

 

 

 

Het Provinciaal Bestuur van VOSOG West-Vlaanderen nodigt alle leden van VOSOG uit op de Trefdag van 17 maart 2019 in Poperinge.

 

Programma

  • Vanaf 9u15 : aankomst
  • 10u tot 12u : Landelijke raad : CC Ghybe St. Annastraat 13

OF

  • 10u tot 12u : Bezoek Talbot House : Gasthuisstraat 43

  • 12u tot 14u15 : Middagmaal in het Romanhof

  • 14u30 tot 15u45 : bezoek Talbot House: Gasthuisstraat 43

OF

  • 14u30 tot 15u45  : Hopmuseum: Gasthuisstraat 71

  • 16 u afscheidsdrink in het Romanhof

 

Nummer en naam van de kern : ………….………………………………………………….

 

De deelnemers die in de voormiddag Talbot house bezoeken gaan in de namiddag naar het Hopmuseum.

 

Naam Deelnemer

Voormiddag

Namiddag

 

Landelijke raad

of

Talbot House

Hopmuseum

of

Talbot House

 1

 

 

 

 

 

 

 2

 

 

 

 

 

 

 3

 

 

 

 

 

 

 4

 

 

 

 

 

 

 

 Naam deelnemer invullen en aankruisen aan wat  hij deelneemt

 

Uw bijdrage bedraagt “30,00” Euro per persoon.

Ik stort heden een bedrag van 30,00 Euro x ….. deelnemers op het

rek.nr. BE93 4736 1862 8167

van VOSOG West-Vlaanderen (mededeling kernnummer + kernnaam + naam eerste deelnemer)

Uw betaling en inschrijving dienen te geschieden vóór 4 maart 2019

Uw betaling geldt als bewijs en bevestiging van uw inschrijving

Inschrijvingen zenden naar Pierre Decoene Kortrijksestraat 319  8870 Izegem of mailen aan : pierre.decoene@telenet.be

Voor nadere inlichtingen : Pierre Decoene tel. 051/31.12.98 of mailen aan : pierre.decoene@telenet.be

 

VOSOG WEST-VLAANDEREN  heet iedereen van harte welkom